O IZVAJANJU VIDEO NADZORA V TRGOVINAH SAM

Podjetje SAM d.o.o. Domžale, kot upravljalec videonadzornega sistema in osebnih podatkov pridobljenih z videonadzornim sistemom ( v nadaljevanju: upravljalec) na svojih poslovalnicah SAM Jarš, SAM Mengeš, SAM Kamnik, SAM Domžale, SAM Ljubljana, SAM Latkova vas, SAM Nazarje, SAM Trbovlje in SAM Ormož (v nadaljevanju: Samova poslovalnica ali Samove poslovalnice) izvaja videonadzor v trgovini, notranjem skladišču in deloma zunanjem skladišču.

Na podlagi uvedenega videonadzora se obdelujejo osebni podatki, to je videoposnetek posameznikov, ki se v času videonadzora nahajajo v trgovini, notranjem skladišču ali zunanjem skladišču Samove poslovalnice, podatek o lokaciji, datum in čas posnetka.

Tovrstna obdelava navedenih osebnih podatkov je skladno s točko f prvega odstavka 6 člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: uredba GDPR) potrebna zaradi zakonitega interesa upravljalca zaščititi lastnino podjetja SAM oziroma ugotoviti okoliščine dogodka v primeru suma storitve kaznivega dejanja, prekrška ali nesreče na območju poslovalnice SAM ter si pridobiti dokaze za namen kasnejših postopkov s strani pristojnih inštitucij.

Upravljavec osebnih podatkov pridobljenih na podlagi videonadzora ne prenaša in ne bo prenašal v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Z videonadzorom zbrani osebni podatki se obdelujejo samo za namen zavarovanja lastnine podjetja SAM oz. odkrivanja okoliščin kaznivih dejanj, prekrškov ali nesreč, ki se zgodijo na območju uvedenega videonadzora. Osebni podatki se za namen preiskave storjenega kaznivega dejanja, prekrška ali nesreče posredujejo pristojni instutuciji (policija, inšpektorat, itd) na podlagi izrecne pisne zahteve s strani te institucije. Preko uvedenega videonadzornega sistema se ne izvaja spremljanje dogajanja v živo.

Kontaktni podatki glede izvajanja videonadzornega sistema: pravna služba SAM, 01 729 88 20