SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA STORITVE ARHITEKT SVETUJE: 3D IZRIS KOPALNICE IN 3D IZRIS KOPALNICE Z IZMERO NA DOMU

Splošni pogoji za naročilo storitve Arhitekt svetuje

Za naročilo na storitev Arhitekt svetuje: 3D izris kopalnice ali 3D izris kopalnice z izmero na domu (v nadaljevanju storitev Arhitekt svetuje) veljajo ti Splošni pogoji poslovanja, ki so tudi javno objavljeni na spletni strani www.sam.si.

Na storitev Arhitekt svetuje se lahko naroči vsaka fizična ali pravna oseba pod pogojem, da na spletni strani podjetja SAM izpolni spletni obrazec za naročilo na storitev Arhitekt svetuje ter s klikom na gumb »Želim 3d izris kopalnice« potrdi seznanjenost s Splošnimi pogoji poslovanja storitve Arhitekt svetuje, Obvestilom o varstvu osebnih podatkov in Politiko varstva osebnih podatkov.

Posameznik, ki na spletni strani podjetja SAM odda svoje naročilo na storitev Arhitekt svetuje (v nadaljevanju naročnik) prejme na svoj e-poštni naslov, ki ga je posredoval ob naročilu, potrditveno sporočilo.

Naročilo na storitev Arhitekt svetuje je uspešno šele, ko posameznik skladno s prejetim potrditvenim sporočilom potrdi naročilo storitve.

Izvajalec storitve

Izvajalec storitve Arhitekt svetuje je družba SAM Podjetje za komercialni inženiring D.O.O. DOMŽALE, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 RADOMLJE (v nadaljevanju Podjetje SAM ali izvajalec).

Cena storitve Arhitekt svetuje

Cena storitve '3D izris kopalnice' je brezplačna. V primeru, da naročnik želi imeti tiskano verzijo izrisa ali prejeti izris po elektronski pošti, je storitev plačljiva in znaša 50 €. S strani naročnika plačani znesek se upošteva kot dobropis v primeru, da v 30ih dneh od datuma izrisa v enem od salonov kopalnic izvajalca, naročnik kupi kopalniško opremo v skupni vrednosti nakupa nad 200 €.

Cena storitve '3D izris kopalnice z izmero na domu' stane 100 €. S strani naročnika plačani znesek se upošteva kot dobropis, v primeru, da v 30ih dneh od datuma izrisa v enem od salonov kopalnic izvajalca storitev, naročnik kupi kopalniško opremo v skupni vrednosti nakupa nad 200 €.

V primeru, da naročnik pri izvajalcu storitve ne kupi kopalniške opreme, katere skupna vrednost bi presegala 200€, se plačani znesek šteje za plačilo za opravljeno storitev, izvajalec storitve pa je upravičen plačano kavcijo obdržati.

Določitev datuma izvedbe storitve

Naročnik v fazi izpolnjevanja podatkov izpolni tudi rubriko želeni termin, s katero vpiše okvirni časovni termin, ki bi mu najbolj ustrezal za izvedbo storitve.

Izvajalec bo naročnika pred opravo storitve kontaktiral in skupaj se bosta dogovorila za točen termin izvedbe storitve. Pri tem bo izvajalec pri naročniku tudi preveril, ali so podatki, ki jih je navedel v spletnem obrazcu pravilni ter ali je naročnik storitve poravnal znesek za izvedbo storitve .

Izvajalec storitve si pridržuje pravico, da termin prestavi oz. ga ne sprejme, v kolikor bi bil termin, ki ga je izbral naročnik že zaseden. V tem primeru izvajalec storitve o tem obvesti naročnika in se z njim dogovori za nadomestni termin.

Dogovorjen termin izvedbe storitev stopi v veljavo takoj, ko izvajalec storitve pridobi potrdilo, da je bil znesek storitve poravnan.

Če se naročnik in izvajalec v roku 30ih dni ne uspeta dogovoriti za termin storitve se naročniku povrne plačani znesek za opravo storitve.

Nujni podatki za izvedbo storitve 3D izris kopalnice

Za izvedbo storitve 3D izris kopalnice mora naročnik izvajalcu najkasneje 3 dni pred izvedbo storitve priskrbeti naslednje podatke: tloris kopalnice z vsemi merami; lokacijo in dimenzije vrat ter smer odpiranja; višino kolenčnega zidu in naklon strehe pri mansardah; pozicije priklopov za vodo in kanalizacije za sanitarno keramiko (straniščna školjka, bide, umivalnik, tuš ali kad); pozicije električnih stikal in vtičnic; pozicije in dimenzije ogrevalnih teles.

Če naročnik izvajalcu storitve posreduje napačne podatke, se lahko zgodi, da je izdelan izris kopalnice neprimeren oziroma neuporaben. Izvajalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki nastane zaradi izvedbe izrisa kopalnice, ki je bil pripravljen na podlagi napačnih ali nepopolnih podatkov.

Podaja reklamacije

V kolikor je bila storitev izvedena in naročnik storitve meni, da storitev ni bila izvedena z ustrezno stopnjo kvalitete, ima možnost podati reklamacijo v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Naročnik storitve vloži reklamacijo s pisnim zahtevkom, ki ga naslovi na SAM d.o.o. DOMŽALE, Preserska cesta 1, 1235 Radomlje s pripisom za pravnika ali na elektronski naslov info@sam.si.

Končna določba

Morebitne spore med naročnikom in urednikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ti Splošni pogoji začnejo veljati z dnem 29. 1. 2018.