Vračila in reklamacije

Vračila (Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe) 

Kupec, ki kot fizična oseba preko spletne trgovine kupi izdelek za namen izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju tudi »potrošnik), ima skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.

Rok za odstop od pogodbe začne teči z dnem prejema blaga.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti na naslov info@sam.si). Vsebino izjave konkretneje določa Priloga 2Pravilnika o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

Predlagamo, da za uveljavitev pravice do odstopa uporabite že pripravljen Obrazec za vračilo blaga (odstop od pogodbe).

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Prodajalec bo potrošniku najkasneje v roku 14 dni od prejema odstopa vrnil kupnino, ob pogoju, da bo potrošnik prodajalcu do takrat vrnil kupljeni izdelek. Prodajalec vračilo kupnine zadrži do prejema vrnjenega izdelka.

Naša želja je, da boste s kupljenim izdelkom zadovoljni. Kljub temu se lahko zgodi, da temu ni tako in boste kot potrošnik uveljavljali vašo pravico do odstopa od pogodbe in vračila blaga. V tem primeru si želimo, da postopek odstopa od pogodbe in vračila blaga poteka brez zapletov, zato vam priporočamo sledeče:

 • Ob prejemu naročenega blaga embalažo previdno odprite in jo hranite v nespremenjenem stanju, dokler niste popolnoma prepričani, da je izdelek ustrezen. Ob vrnitvi artikla predlagamo, da izdelek vrnete v originalni nepoškodovani embalaži v izogib zmanjšanju vračila kupnine.
 • Z artikli, ki ste jih prejeli rokujte previdno saj lahko pride do poškodb in prask.
 • Morebitno zaščitno folijo odstranite pazljivo.

Pri pravici potrošnika do odstopa od pogodbe ne gre za nakup na preizkušnjo, zato potrošnik prejetega blaga ne sme neovirano uporabljati. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, potrošnik pa odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Izdelki naj bodo vrnjeni nepoškodovani in v originalni embalaži.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se potrošniku ne vrnejo.

Izdelek lahko potrošnik vrne na dva načina:

 • v katerikoli prodajalni SAM
 • preko pošte na naslov
  SAM D.O.O. DOMŽALE, SPLETNA TRGOVINA
  Preserska cesta 1, Zg. Jarše
  1235 RADOMLJE

Stroške vračila izdelka krije potrošnik sam.

V primeru odstopa od pogodbe s hkratnim vračilom izdelka, mora potrošnik vrnjenemu izdelku priložiti pisno izjavo, iz katere nedvoumno izhaja, da odstopa od pogodbe. Predlagamo, da za uveljavitev pravice do odstopa uporabite že pripravljen Obrazec za vračilo blaga (odstop od pogodbe).

Odstop potrošnika od pogodbe za artikle iz kompleta

Če se potrošnik odloči za odstop od pogodbe za artikle, ki tvorijo komplet, lahko pravico do odstopa uveljavlja le za celotni komplet skupaj. Prodajalec potrošniku vrne kupnino za celotni komplet pod pogojem, da potrošnik prodajalcu vrne vse izdelke v tem kompletu.

Reklamacije

Uveljavljanje garancije

V primeru, da kupljeni izdelek ne deluje brezhibno, ali je prenehal delovati brezhibno, lahko kupec uveljavlja garancijo v kolikor je poleg računa za ta izdelek prejel tudi garancijski list. Na garancijskem listu je naveden seznam vseh pooblaščenih serviserjev. Pravice iz garancije lahko kupec uveljavi neposredno pri enem izmed pooblaščenih serviserjev. Garancijo kupec uveljavlja tako, da reklamirani izdelek skupaj z izpolnjenim in veljavnim garancijskim listom in računom dostavi do pooblaščenega serviserja. Po prejemu izdelka z garancijskim listom serviser ugotovi razlog za napako na izdelku in presodi ali je upravičeno garancijsko popravilo izdelka. V primeru upravičenosti garancijskega popravila je serviser dolžan izdelek popraviti v roku 30 dni od prejema blaga s strani kupca, pri čimer se rok lahko podaljša za največ 15 dni. Če izdelka serviser ne uspe popraviti v zakonskem roku, mora proizvajalec v istem roku kupcu zagotoviti nov brezhiben izdelek. V nasprotnem primeru lahko kupec od proizvajalca zahteva znižanje kupnine ali razdre pogodbo ter zahteva vračilo celotne kupnine.

Uveljavljanje stvarne napake

V primerih, ko kupljeni izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo oz. nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero je kupec izdelek kupil (v nadaljevanju: neskladnost izdelka), lahko kupec uveljavlja reklamacijo zaradi neskladnosti blaga. Reklamacijo iz naslova neskladnosti blaga lahko kupec uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ki ima garancijo ali garancije nima. Kupec lahko od prodajalca zahteva najprej odpravo neskladnosti (popravilo ali zamenjavo izdelka). V kolikor je reklamacijski zahtevek kupca upravičen, je prodajalec dolžan neskladnost odpraviti v roku 30 dni od prejema reklamacijskega zahtevka, pri čimer se rok lahko podaljša za največ 15 dni. V kolikor neskladnost ni odpravljena v navedenem roku, lahko kupec od prodajalca zahteva vračilo sorazmernega dela kupnine ali razdre pogodbo in zahteva vračilo kupnine. V kolikor se neskladnost blaga pojavi v 30 dneh od dobave blaga lahko kupec izjemoma takoj zahteva vračilo sorazmernega dela kupnine ali razdre pogodbo in zahteva vračilo celotne kupnine.

Kupec reklamacijski zahtevek iz naslova stvarne napake poda na naslednje načine:

 • po e-pošti na naslov info@sam.si
 • po pošti na naslov:
  SAM D.O.O. DOMŽALE, SPLETNA TRGOVINA
  Preserska cesta 1, Zg. Jarše
  1235 RADOMLJE
 • ali osebno v prodajalni z izpolnitvijo reklamacijskega zapisnika, ki ga pridobi v prodajalni.

V svojem reklamacijskem zahtevku mora kupec opisati ugotovljeno napako in priložiti tudi kopijo/scan računa. Kupec mora na zahtevo prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda oziroma mu poslati fotografije reklamiranega izdelka.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti blaga, če o neskladnosti obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost na blagu, ki se pokaže potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.