OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, KI SO POSREDOVANI ZA NAMEN TRŽENJA

KDO IN NA KAKŠEN NAČIN OBDELUJE MOJE OSEBNE PODATKE?

Upravljavec osebnih podatkov SAM Podjetje za komercialni inženiring d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, 1235 Radomlje (v nadaljevanju: SAM) vaše osebne podatke, ki jih prostovoljno posredujete, obdeluje za namen trženja in s tem informiranja o novostih in ponudbah prodajnega programa, zaradi česar vas lahko s pomočjo prejetih podatkov v prihodnosti obvešča o svojem prodajnem programu, ugodnostih in akcijah (preko navadne pošte, elektronske pošte ali preko GSM številke).

SAM je edini uporabnik vaših osebnih podatkov, ki jih uporablja le za namene za katere ste podali privolitev. SAM, kot upravljavec osebnih podatkov, spoštuje vašo zasebnost, zato brez vaše zahteve oziroma izrecne privolitve vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in tudi ne v druge države ali mednarodne organizacije.

Osebni podatki, ki jih podjetju SAM posredujete za namen trženja ne bodo predmet avtomatizirane obdelave ali profiliranja.

NA KAKŠEN NAČIN POSREDUJEM MOJE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke lahko z namenom dodatnega informiranja o novostih in ponudbah prodajnega programa posredujete podjetju SAM z izpolnitvijo pristopnega obrazca za pridobitev imetništva Samove kartice zaupanja, z izpolnitvijo obrazca za sodelovanje v nagradni igri, z izpolnitvijo obrazca za posredovanje osebnih podatkov ob posebnih dogodkih, ki jih organizira SAM, s prijavo na Samove e-novice, s prijavo na revijo podjetja SAM ali z izpolnitvijo kateregakoli drugega obrazca s katerim posredujete vaše osebne podatke in ob tem podate privolitev, da vaše posredovane osebne podatke SAM obdeluje za namen trženja.

V kolikor osebne podatke posredujete na elektronskem obrazcu, morate izpolnjeni obrazec še potrditi s klikom na gumb. S to potrditvijo dovoljujete, da SAM vaše osebne podatke, ki ste jih navedli na elektronskem obrazcu, uporabi za namen trženja in s tem posredovanja novosti o prodajnih ponudbah ter hkrati potrjujete, da ste seznanjeni s tem obvestilom o varstvu osebnih podatkov, s Politiko varstva osebnih podatkov ter z možnostjo, da lahko vašo privolitev za obdelavo kadarkoli prekličete.

V kolikor vaše osebne podatke posredujete na elektronskem obrazcu, morate za veljavno izpolnitev obrazca podati tudi vaš elektronski naslov. Da lahko začnete prejemati informacije o novostih in ponudbah prodajnega programa, morate po izpolnitvi in oddaji elektronskega obrazca potrditi še e-sporočilo, ki ga dobite na vaš elektronski naslov.

KOLIKO ČASA SE BODO OBDELOVALI MOJI OSEBNI PODATKI?

Podatki, ki ste jih prostovoljno dali na razpolago za zgoraj navedeni namen in na zgoraj navedeni način, se bodo hranili v evidenci podjetja SAM do poteka namena za katerega ste osebne podatke dali oziroma do preklica vaše privolitve, ki ga lahko posredujete kadarkoli na naslov varstvopodatkov@sam.si.

KAKO SO ZAVAROVANI MOJI OSEBNI PODATKI?

Za namen varstva osebnih podatkov ima SAM sprejet interni pravilnik o varnosti osebnih podatkov. Povzetek pravilnika – Politika varstva osebnih podatkov – je javno objavljen na spletni strani podjetja. Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili internega pravilnika o varnosti osebnih podatkov.

Osebne podatke, ki jih posredujete preko fizičnih obrazcev prejme direktno podjetje SAM.

Osebne podatke, ki jih posredujete preko elektronskih obrazcev prejme družba The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company kot pogodbeni obdelovalec podjetja SAM in jih nemudoma posreduje podjetju SAM.

Po prejemu izpolnjenih obrazcev v podjetje SAM, na obrazcu navedene osebne podatke s pravilnikom pooblaščene osebe vnesejo v ustrezno evidenco podjetja SAM. Dostop do računalniškega sistema in evidence je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla pooblaščenega posameznika. Dostop do prostorov podjetja SAM je ustrezno zavarovan.

KAKŠNE SO MOJE PRAVICE GLEDE POSREDOVANIH OSEBNIH PODATKOV?

Podjetje SAM ima obveznost, da obdeluje osebne podatke le za namen, za katerega ste osebne podatke posredovali. Pravico imate, da kontrolirate izvrševanje te obveznosti. Kadarkoli lahko prekličete svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, zahtevate, da vam SAM omogoči vpogled v vaše osebne podatke, ki jih obdeluje, zahtevate, da vam posreduje podatke (kopijo, izpis) o obdelavi vaših osebnih podatkov ali zahtevate popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da SAM vaše osebne podatke posreduje drugi fizični ali pravni osebi, ki jo vi določite.

Vaše vprašanje ali zahtevek v zvezi z vašimi pravicami glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko posredujete na naslov varstvopodatkov@sam.si.

V primeru, da z našim odgovorom na vaš zahtevek za vpogled, popravek, prepoved obdelave, prenos podatkov ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu (informacijski pooblaščenec), na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.