Obvestilo o varstvu osebnih podatkov za namen nagradne igre

 

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, KI SO POSREDOVANI ZA NAMEN IZVEDBE NAGRADNE IGRE KDO IN NA KAKŠEN NAČIN OBDELUJE MOJE OSEBNE PODATKE?

Upravljavec osebnih podatkov SAM Podjetje za komercialni inženiring d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, 1235 Radomlje (v nadaljevanju: SAM, podjetje SAM) vaše osebne podatke, ki jih boste prostovoljno posredovali z namenom sodelovanja v nagradni igri obdeluje izključno z namenom izvedbe nagradne igre.
Osebni podatki udeležencev nagradne igre (ime, priimek, e-naslov), se obdelujejo za namen izžrebanja nagrajenca nagradne igre.
Ime in priimek izžrebanega nagrajenca nagradne igre se objavi na spletnih straneh www.sam.si in na Samovem Facebook in Instagram profilu oz. na povezanih objavah, ki promovirajo to nagradno igro.
SAM je edini uporabnik vaših osebnih podatkov, ki jih uporablja le za namene za katere ste podali privolitev. SAM, kot upravljavec osebnih podatkov, spoštuje vašo zasebnost, zato brez vaše zahteve oziroma izrecne privolitve vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in tudi ne v druge države ali mednarodne organizacije. Osebni podatki, ki jih podjetju SAM posredujete za namen izvedbe nagradne igre ne bodo predmet avtomatizirane obdelave ali profiliranja.

NA KAKŠEN NAČIN POSREDUJEM MOJE OSEBNE PODATKE?

Osebne podatke – ime, priimek, e-naslov – posredujete podjetju SAM tako, da izpolnite obrazec na spletni strani www.sam.si/nagradna-igra-klemen-bauer, pravilno odgovorite na nagradno vprašanje, ki se glasi: »Kolikokrat se je do zdaj Klemen Bauer že udeležil OI?« in svoje sodelovanje v nagradni igri potrdite s klikom na povezavo, ki jo prejmete v potrditvenem sporočilu na svoj e-poštni naslov. S tem so izpolnjeni pogoji za sodelovanje v nagradni igri. V primeru, da boste v nagradni igri izžrebani, boste o tem obveščeni preko e-pošte in boste pozvani, da se nanj odzovete najkasneje v 5 dneh po poslanem zasebnem sporočilu.

KOLIKO ČASA SE BODO OBDELOVALI MOJI OSEBNI PODATKI?

Osebne podatke, ki jih posredujete za namen izvedbe nagradne igre bo podjetje SAM obdelovalo le do konca nagradne igre. V primeru, da boste nagrajeni, bo vaše ime in priimek objavljeno na na spletni strani www.sam.si in SAM-ovem Facebook profilu.

KAKO SO ZAVAROVANI MOJI OSEBNI PODATKI?

Za namen varstva osebnih podatkov ima SAM sprejet interni pravilnik o varnosti osebnih podatkov. Povzetek pravilnika – Politika varstva osebnih podatkov – je javno objavljen na spletni strani podjetja. Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili internega pravilnika o varnosti osebnih podatkov. Po prejemu osebnih podatkov v podjetje SAM, na obrazcu navedene osebne podatke s pravilnikom pooblaščene osebe vnesejo v ustrezno evidenco podjetja SAM. Dostop do računalniškega sistema in evidence je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla pooblaščenega posameznika. Dostop do prostorov podjetja SAM je ustrezno zavarovan.

KAKŠNE SO MOJE PRAVICE GLEDE POSREDOVANIH OSEBNIH PODATKOV?

Podjetje SAM ima obveznost, da obdeluje osebne podatke le za namen, za katerega ste osebne podatke posredovali.  Pravico imate, da kontrolirate izvrševanje te obveznosti. Kadarkoli lahko prekličete svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, zahtevate, da vam SAM omogoči vpogled v vaše osebne podatke, ki jih obdeluje, zahtevate, da vam posreduje podatke (kopijo, izpis)  o obdelavi vaših osebnih podatkov ali zahtevate popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da SAM vaše osebne podatke posreduje drugi fizični ali pravni osebi, ki jo vi določite. Če imate kakršnokoli vprašanje ali zahtevek v zvezi z vašimi pravicami glede obdelave vaših osebnih podatkov se lahko obrnete na varstvopodatkov@sam.si. V primeru, da z našim odgovorom na vaš zahtevek za vpogled, popravek, prepoved obdelave, prenos podatkov ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu (informacijski pooblaščenec), na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.