OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, KI SO POSREDOVANI OB NAROČILU NA REVIJO

KDO IN NA KAKŠEN NAČIN OBDELUJE MOJE OSEBNE PODATKE?

Upravljavec osebnih podatkov SAM Podjetje za komercialni inženiring d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, 1235 Radomlje (v nadaljevanju: SAM) vaše osebne podatke, ki jih prostovoljno posredujete ob naročilu na revijo obdeluje in hrani v bazi podjetja SAM z namenom, da vam lahko pošlje z vaše strani naročeno revijo.

SAM je edini uporabnik vaših osebnih podatkov, ki jih uporablja le za namene za katere ste podali privolitev. SAM, kot upravljavec osebnih podatkov, spoštuje vašo zasebnost. Brez vaše zahteve oziroma izrecne privolitve vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in tudi ne v druge države ali mednarodne organizacije.

Osebni podatki, ki ji podjetju SAM posredujete z namenom prejema naročene revije ne bodo predmet avtomatizirane obdelave ali profiliranja.

NA KAKŠEN NAČIN POSREDUJEM MOJE OSEBNE PODATKE?

Na spletni strani podjetja SAM izpolnite spletni obrazec za naročilo revije, na katerem morate vpisati vaše ime in priimek, vaš elektronski naslov ter vaš poštni naslov.

Izpolnjeni obrazec morate še potrditi s klikom na gumb. S to potrditvijo dovoljujete, da podjetje SAM vaše osebne podatke, ki ste jih navedli ob naročilu na revijo, uporabi za pošiljanje revije ter hkrati potrjujete, da ste seznanjeni s tem obvestilom o varstvu osebnih podatkov, s Politiko varstva osebnih podatkov ter z možnostjo, da lahko vašo privolitev za obdelavo kadarkoli prekličete.

Da je vaše naročilo revije uspešno, morate na spletnem obrazcu podati tudi vaš elektronski naslov in po oddaji elektronskega obrazca potrditi še e-sporočilo, ki ga dobite na vaš elektronski naslov.

SAM vaše osebne podatke prejme šele, ko potrdite e-sporočilo. V kolikor ne potrdite tudi elektronskega sporočila, vam podjetje SAM iz tega razloga revije ne more poslati.

KOLIKO ČASA SE BODO OBDELOVALI MOJI OSEBNI PODATKI?

Podatki, ki ste jih prostovoljno dali na razpolago za zgoraj navedeni namen in na zgoraj navedeni način, se bodo hranili v evidenci podjetja SAM še 2 meseca od naročila na revijo.

KAKO SO ZAVAROVANI MOJI OSEBNI PODATKI?

Za namen varstva osebnih podatkov ima podjetje SAM sprejet interni pravilnik o varnosti osebnih podatkov. Povzetek pravilnika – Politika varstva osebnih podatkov – je javno objavljen na spletni strani podjetja. Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili internega pravilnika o varnosti osebnih podatkov.

Osebne podatke, ki jih posredujete ob naročilu na revijo prejme družba The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability companyd kot pogodbeni obdelovalec podjetja SAM in jih nemudoma posreduje podjetju SAM.

Po prejemu izpolnjenih obrazcev v podjetje SAM, na obrazcu navedene osebne podatke s pravilnikom pooblaščene osebe vnesejo v ustrezno evidenco podjetja SAM. Dostop do računalniškega sistema in evidence je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla pooblaščenega posameznika. Dostop do prostorov podjetja SAM je ustrezno zavarovan.

KAKŠNE SO MOJE PRAVICE GLEDE POSREDOVANIH OSEBNIH PODATKOV?

Podjetje SAM ima obveznost, da obdeluje osebne podatke le za namen, za katerega ste osebne podatke posredovali. Pravico imate, da kontrolirate izvrševanje te obveznosti. Kadarkoli lahko prekličete svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, zahtevate, da vam podjetje SAM omogoči vpogled v vaše osebne podatke, ki jih obdeluje, zahtevate, da vam posreduje podatke (kopijo, izpis) o obdelavi vaših osebnih podatkov ali zahtevate popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da podjetje SAM vaše osebne podatke posreduje drugi fizični ali pravni osebi, ki jo vi določite.

Vaše vprašanje ali zahtevek v zvezi z vašimi pravicami glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko posredujete na naslov varstvopodatkov@sam.si.

V primeru, da z našim odgovorom na vaš zahtevek za vpogled, popravek, prepoved obdelave, prenos podatkov ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu (informacijski pooblaščenec), na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.