OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, KI SO POSREDOVANI ZA NAMEN IZVEDBE STORITEV ARHITEKT SVETUJE: 3D IZRIS KOPALNICE ALI 3D IZRIS KOPALNICE Z IZMERO NA DOMU

KDO IN NA KAKŠEN NAČIN OBDELUJE MOJE OSEBNE PODATKE?

Upravljavec osebnih podatkov SAM Podjetje za komercialni inženiring d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, 1235 Radomlje (v nadaljevanju: SAM) vaše osebne podatke, ki jih prostovoljno posredujete ob naročilu storitve 3D izris kopalnice ali 3D izris kopalnice z izmero na domu (v nadaljevanju: storitev Arhitekt svetuje), obdeluje in hrani v bazi podjetja SAM z namenom, da vas lahko kontaktira in se z vami dokončno dogovori za izvedbo naročene storitve.

SAM je edini uporabnik vaših osebnih podatkov, ki jih uporablja le za namene za katere ste podali privolitev. SAM, kot upravljavec osebnih podatkov, spoštuje vašo zasebnost, zato brez vaše zahteve oziroma izrecne privolitve vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in tudi ne v druge države ali mednarodne organizacije.

Osebni podatki, ki jih podjetju SAM posredujete ob naročilu na storitev Arhitekt svetuje ne bodo predmet avtomatizirane obdelave ali profiliranja.

NA KAKŠEN NAČIN POSREDUJEM MOJE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo storitve Arhitekt svetuje posredujete podjetju SAM ob naročilu na storitev.

SAM vaše osebne podatke prejme in začne obdelovati šele, ko v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja potrdite naročilo storitve.

KOLIKO ČASA SE BODO OBDELOVALI MOJI OSEBNI PODATKI?

Podatki, ki ste jih prostovoljno dali na razpolago za zgoraj navedeni namen in na zgoraj navedeni način, se hranijo v evidenci podjetja SAM za namen nadaljnjega kontaktiranja s strani podjetja SAM glede izvedbe storitve Arhitekt svetuje. Podatki se v evidenci podjetja SAM hranijo za obdobje 2 let od naročila na storitev.

KAKO SO ZAVAROVANI MOJI OSEBNI PODATKI?

Za namen varstva osebnih podatkov ima SAM sprejet interni pravilnik o varnosti osebnih podatkov. Povzetek pravilnika – Politika varstva osebnih podatkov – je javno objavljen na spletni strani podjetja. Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili internega pravilnika o varnosti osebnih podatkov.

Osebne podatke, ki jih posredujete s pomočjo spletnega naročila na storitev Arhitekt svetuje, prejme družba The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company kot pogodbeni obdelovalec podjetja SAM in jih nemudoma posreduje podjetju SAM.

Po prejemu izpolnjenih obrazcev v podjetje SAM, na obrazcu navedene osebne podatke s pravilnikom pooblaščene osebe vnesejo v ustrezno evidenco podjetja SAM. Dostop do računalniškega sistema in evidence je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla pooblaščenega posameznika. Dostop do prostorov podjetja SAM je ustrezno zavarovan.

KAKŠNE SO MOJE PRAVICE GLEDE POSREDOVANIH OSEBNIH PODATKOV?

Podjetje SAM ima obveznost, da obdeluje osebne podatke le za namen, za katerega ste osebne podatke posredovali. Pravico imate, da kontrolirate izvrševanje te obveznosti. Kadarkoli lahko prekličete svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, zahtevate, da vam podjetje SAM omogoči vpogled v vaše osebne podatke, ki jih obdeluje, zahtevate, da vam posreduje podatke (kopijo, izpis) o obdelavi vaših osebnih podatkov ali zahtevate popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da podjetje SAM vaše osebne podatke posreduje drugi fizični ali pravni osebi, ki jo vi določite.

Vaše vprašanje ali zahtevek v zvezi z vašimi pravicami glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko posredujete na naslov info@sam.si.

V primeru, da z našim odgovorom na vaš zahtevek za vpogled, popravek, prepoved obdelave, prenos podatkov ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu (informacijski pooblaščenec), na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.