Dom

Temelji - osnova vsake zgradbe

Vse se začne pri temeljih, vzgoja, odnosi, delo in seveda tudi gradnja. Brez dobrih in trdnih temeljev ne uspe nič, le ti pa so v gradbeništvu odvisni od geološke sestave tal in morfologije terena. Ločimo plitvo in globoko temeljenje, kakšen način temeljenja je primeren za dotično zgradbo, pa določi projektant.

Način temeljenja stanovanjske hiše določi projektant, kadar pa se gradi na erozijsko ogroženih območjih mora investitor pridobiti ustrezno geomehansko poročilo, kjer so navedeni vsi postopki in ukrepi za varno temeljenje.

Ločimo plitvo in globoko temeljenje, prvo je primerno tako za dobro kot slabo nosilna tla, drugo pa za zelo neugodna tla, kjer lahko le z uporabo pilotov zagotovimo ustrezno nosilnost objekta.

 

PLITVO TEMELJENJE


TOČKOVNI TEMELJI

Točkovni temelji so primerni za dobro nosilna in malo stisljiva tla ter za manj zahtevne objekte ali dele objektov, kot so dimniki, stopnice, daljnovodi in podobno. Prav tako so primerni za neobčutljive objekte, pri katerih ne pričakujemo neenakomernega posedanja, kot so kozolci.

PASOVNI TEMELJI

Pasovni temelji so primerni za dobro nosilna in srednje do malo stisljiva tla ter za stanovanjske hiše z masivnimi zidovi in montažne hiše. Narejeni so iz betona in armirani v vzdolžni smeri. Armatura preprečuje razpoke temeljev, ki bi lahko nastale zaradi neenakomernega posedanja tal. Pasovni temelji prenašajo težo zidov na nosilna tla navpično in prečno, zaradi prenosa teže pa pasovni temelji v vzdolžni smeri niso obremenjeni.

TEMELJNA PLOŠČA

Temeljenje s temeljno ploščo je potrebno na slabo nosilnih tleh ter kadar gre za večje ter zahtevne objekte. Navkljub temu, da so za enodružinske hiše povsem primerni pasovni temelji, se tudi pri teh vse pogosteje uporablja temeljna plošča. Temeljna plošča zmanjša napetost pod temeljem in tako preprečuje neenakomerno posedanje stavbe. Debelina plošče je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta ter specifik terena; za manjše in lažje objekte se lahko izdela tanjša temeljna plošča, pri zahtevnejših in težjih objektih pa je temeljna plošča navadno debelejša, včasih na robovih celo odebeljena.


BETONIRANJE TEMELJEV


GLOBOKO TEMELJENJE


TEMELJENJE NA PILOTIH

Globoko temeljenje s piloti je potrebno kadar gre za zelo neugodna temeljna tla. Zelo nazoren primer takih tal je ljubljansko Barje, kjer so v podlagi stisljive plasti šote in visokoplastičnega melja, kar zahteva tovrstno temeljenje tudi pri lahkih objektih. Gradnje na pilotih so se na tem območju posluževali že koliščarji v bakreni dobi, sodobno gradbeništvo pa je te starodavne principe prevzelo, nadgradilo in seveda moderniziralo.

Danes tako lahko izbiramo med lesenimi, armiranobetonskimi, jeklenimi, gramoznimi, cementnimi ali apnenimi piloti, njihova izbira pa zavisi od globine nosilnih tal, velikosti objekta, obtežbe in drugih faktorjev.


BENETKE - ENO NAJBOLJ ZNANIH MEST NA SVETU ZGRAJENIH NA PILOTNIH TEMELJIH


ARMATURNO ŽELEZO


Armaturno ali betonsko železo so jeklene palice, mreže in stremena dodana betonu za dodatno ojačitev. Beton se vlije okoli jeklenih palic in mrež ter tako ustvari t.i. armiran beton. Železo je izredno odporno na tlačne sile, beton pa je bolj odporen na pritisk in skupaj sta vsaj dvakrat močnejša.

Kako beton dodatno ojačati so ugotovili v sredini 19. stoletja in prav ta izum je omogočil nove arhitekturne oblike in napredne inženirske rešitve. Danes si pravzaprav brez armiranega betona ne moremo predstavljati niti enega mesta, saj so mesta polna nebotičnikov, ki se neba dotikajo prav zahvaljujoč armiranemu betonu.


POGLED NA NEBOTIČNIKE V CHICAGU