Dom

Ogrevanje z obnovljivimi viri energije

Danes je na voljo veliko cenovno sotopnih in energetsko učinkovitih načinov ogrevanja, s pomočjo katerih bomo prihranili tudi na dolgi rok, saj zagotavljaljo nizke stroške ogrevanja. Ta piko na i pa znatno manj obremenjujejo okolje.

Ali veste, da ogrevalna sezona po Sloveniji v večini nižinskih krajev z nadmorsko višino do 500 m traja okoli 6 do 8 mesecev? To pomeni, da mora biti naprava za ogrevanje v pripravljenosti od 4500 do 6000 ur, delovala pa bo med 1500 in 2000 ur na leto. Če z njo obenem ogrevamo tudi sanitarno vodo, lahko k temu prištejemo še dodatnih 200 do 300 delovnih ur več. (Vir: mkgp.gov.si)

Stroški za ogrevanje vsekakor predstavljajo enega večjih izdatkov v povprečnem slovenskem gospodinjstvu. Nihanje cen fosilnih goriv (kurilno olje, zemeljski plin) in porast cenovno dostopnih alternativ iz bolj zelenih virov energije, ki smo mu priča v zadnjem času, so zagotovo marsikoga spodbudili k razmisleku o zamenjavi starega ogrevalnega sistema.

Ne glede na to ali razmišljamo o zamenjavi starega sistema ogrevanja v obstoječem stanovanjskem objektu ali pa iščemo najbolj smotrno rešitev za novogradnjo, najpomembnejše je, da bo ogrevalni sistem čim bolj energetsko učinkovit, obenem pa bo zagotavljal nizke stroške ogrevanja. Sistemi ogrevanja na obnovljive vire energije nam danes to omogočajo in kar je zelo pomembno, pri tem znatno manj obremenjujejo okolje od ostalih energentov.


PEČ NA LESNO BIOMASO

Lesna biomasa predstavlja izjemno velik obnovljiv vir energije pri nas saj skoraj 60 % Slovenije prekrivajo gozdovi. Les je v primerjavi z drugimi gorivi tudi zelo ugoden. Še posebej je smotrno razmisliti o uporabi lesne biomase za ogrevanje v ruralnih območjih, kjer imajo številni prebivalci možnost uporabe svojega lesa in so tako lahko praktično neodvisni od nihanj cen energentov na trgu.

Les za gorivo pridobivamo s sečnjo in čiščenjem gozda pa tudi z uporabo odpadnega lesa, ki nastane v lesni industriji (lubje, žagovina). Tako pridobljen les se nato predela v gorivo, ki je primerno za peči na lesno biomaso: drva, lesne sekance ali pelete. Od teh imajo najvišjo kurilno vrednost peleti, ki so narejeni iz zelo suhih in močno stisnjenih lesnih ostankov.

Splošno prepričanje, da ogrevanje z lesom ni ekološko in onesnažuje okolje, izhaja iz dejstva, da to v resnici drži za stare peči na drva, ki so se vgrajevale pred dvajsetimi in več leti. Te so zaradi slabega izgorevanje v zrak sproščale velike emisije finih delcev in zato močno onesnaževale okolje. Za razliko od starih peči pa imajo sodobne peči na lesno biomaso zaradi izboljšanih tehnologij izgorevanja tudi več kot 90 % boljše izkoristke. To pomeni, da proizvajajo zelo malo dima in pepela in so tako za okolje veliko bolj čiste.

Poleg tega sodobne peči na lesno biomaso omogočajo precej več udobja, kot smo ga bili vajeni pri starih pečeh: velik zalogovnik s samodejnim nalaganjem in nadzor temperature omogočata avtonomno delovanje tudi po več dni skupaj.

Slabosti peči na lesno biomaso v primerjavi z drugimi energenti predstavljajo predvsem potreba po večjem prostoru za skladiščenje goriva, delo s pripravo in spravilom goriva ter redno polnjenje zalogovnika ves čas kurilne sezone.


TOPLOTNA ČRPALKA

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale zelo priljubljena izbira tako novograditeljev kot tudi tistih, ki se odločajo za energetsko bolj učinkovito prenovo doma. In kaj je tisto, kar govori v prid ogrevanju s toplotno črpalko? Vsekakor nizki stroški ogrevanja, prijaznost do okolja in nenazadnje tudi finančne spodbude s strani države.

Obstaja več tipov toplotnih črpalk, ločijo pa se glede na to, na kakšen način naprava odvzema toploto iz okolice:

  • iz zraka,
  • vode ali
  • zemlje.

Glede na to, govorimo o toplotnih črpalkah tipa zrak/zrak, zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda (na prvem mestu je vir, od koder črpalka črpa toploto, na drugem pa medij, ki ga črpalka ogreva).

Začetna investicija je cenovno najugodnejša za toplotno črpalko tipa zrak/voda, ki zahteva tudi najmanjši poseg v okolico - potrebujemo le nekaj prostora za izmenjevalnik, ki ga postavimo zraven hiše. Dolgoročno pa je ob nekoliko višjih začetnih stroških bolj smotrna investicija v toplotno črpalko tipa zemlja/voda, ki je bolj učinkovita, saj črpa toploto iz podzemlja, kjer so temperature skozi celo leto konstantne .

Poleg razmeroma visoke začetne investicije največjo slabost toplotnih črpalk predstavlja dejstvo, da je njihova učinkovitost ogrevanja pogojena z naravnimi danostmi ter odvisnost od dodatnega energenta - elektrike. Za delovanje toplotna črpalka namreč potrebuje tudi manjšo količino električne energije, ki jo običajno zagotavljamo preko priključka na električno omrežje.


TOPLOTNA ČRPALKA KRONOTERM ADAPT


SONČNI KOLEKTORJI

Ogrevanje s sončno energijo je od vseh obnovljivih virov najbolj trajnostno in okolju prijazno. S sončnimi kolektorji lahko dosežemo kar do 80 % potreb po topli vodi v gospodinjstvu, medtem ko je učinkovitost fotovoltaike pri pretvarjanju sončnega sevanja v električno energijo med 12 in 42 %.

Za najboljši izkoristek sončne energije je potrebno upoštevati tako geografsko lego in mikrolokacijo objekta, kamor bomo kolektorje namestili, kot tudi naše potrebe po topli vodi oziroma električni energiji.

Izbiramo lahko med ploščatimi in vakuumskimi sončnimi kolektorji, za katere se je bolj smotrno odločiti pa je odvisno od vsakega posameznega primera. Za glavno prednost vakuumskih kolektorjev v primerjavi s ploščatimi, velja prav vakuum, ki je izjemno izolativen in zato omogoča učinkovito delovanje kolektorja tudi v oblačnem vremenu ali megli.

Glavna slabost ogrevanja s sončno energijo je odvisnost od naravnih pogojev - ustrezne mikrolokacije hiše (sončna lega) in zadostnega števila sončnih dni. Ker večina naše države nima ustreznih pogojev za takšno ogrevanje skozi celo leto, so sončni kolektorji primerni predvsem kot dopolnitev drugim sistemom ogrevanja v hiši. Z njimi lahko v poletnih mesecih in ob sončnih dneh popolnoma brez stroškov in ekološko ogrevamo prostore in sanitarno vodo ter si tako zmanjšamo stroške ogrevanja.


PRIPOROČILA ZA MANJ TOPLOTNIH IZGUB

Še tako učinkovito in cenovno ugodno ogrevanje pa ne bo imelo pravega učinka, če obenem ne bomo poskrbeli tudi za čim manjše toplotne izgube. V nadaljevanju nekaj nasvetov, kako lahko to storimo.

  • Prezračevanje prostorov naj bo hitro in temeljito. Prezračite vse prostore hkrati, pred tem je smiselno ogrevanje izklopiti in ga ponovno vklopiti potem, ko smo prezračili.
  • Ne ogrevajte vseh prostorov na enako temperaturo. Temperaturo v posameznem prostoru prilagodite potrebam in namembnosti - na primer v kopalnici naj bo topleje (okrog 23 stopinj), v spalnici pa je lahko temperatura tudi precej nižja, za prijetno spanje je dovolj že 18 stopinj.
  • Pred spanjem izklopite ali zmanjšajte gretje v vseh prostorih in ga ponovno vklopite naslednje jutro.
  • Ob daljši odsotnosti zmanjšajte gretje na nižjo temperaturo.
  • Ne zastirajte grelnih teles s pohištvom ali zavesami, saj jim zmanjšate njihovo učinkovitost ogrevanja.
  • Če za ogrevanje prostorov uporabljate radiatorje, jih pred začetkom kurilne sezone ne pozabite odzračiti, le tako bodo namreč lahko optimalno delovali.
  • Nenazadnje pa ne pozabite, da je eden najpomembnejših dejavnikov za toplotne izgube tudi toplotna zaščita stavbe. Z dobro izolacijo strehe, fasade, toplotnih mostov in kakovostnimi okni ter vrati, lahko toplotne izgube zmanjšate celo za več kot 30 %. V primeru, da je stavba, v kateri živite, neprimerno izolirana in dotrajana, je zato vsekakor smiselno razmisliti o investiciji v prenovo.