Dom

Nosilni zidovi nosijo vse konstrukcijske elemente hiše

Navkljub temu, da slavni pregovor pravi, da »žena podpira tri vogale hiše, mož pa enega«, so tisto glavno, kar drži hišo pokonci, njeni zidovi – natančneje nosilni zidovi skupaj z vertikalnimi in horizontalnimi vezmi.

Nosilni zidovi so tisti – kot že ime samo pove – ki nosijo vse ostale konstrukcijske elemente hiše, kot sta stropna konstrukcija in ostrešje. Zunanji nosilni zidovi hišo varujejo pred zunanjimi vplivi, notranji nosilni zidovi pa delijo notranje prostore in prispevajo k zvočni izolaciji med posameznimi prostori.

Nosilne zidove med seboj povezujejo vertikalne in horizontalne vezi. To so armirano betonski elementi, ki skupaj z nosilnim zidom predstavljajo celoto, ki zagotavlja statično stabilnost in večajo potresno odpornost objekta.

Največkrat se za vertikalne vezi uporabljajo betonski ali betonsko opečnati vogalniki, lahko pa je vez ulita iz betona, namesto vogalnikov pa so uporabljene opažne plošče. Vezi so vedno ojačane z armaturnimi palicami in zalite z betonom.

Armirane so tako vertikalne kot tudi horizontalne vezi. Slednje armiramo v vzdolžni smeri, z armaturnimi palicami, ki so povezane s stremeni. Armaturo položimo v pripravljen opaž in zalijemo z betonom. Vertikalne in horizontalne vezi morajo biti med seboj povezane; preklop med njimi pa naj bi bil vsaj na 70cm.


BETONSKI VOGALNIKI GOREC

 

Vertikalne in horizontalne vezi se namešča:

  • na vogale objekta,
  • na stike nosilnih sten,
  • nad in pod odprtine, ki presegajo 1,5 m2,
  • ob proste robove vsakega konstrukcijskega elementa,
  • razdalja med posameznimi vezmi, pa ne sme presegati 4 m.

Debelina zidov je odvisna od različnih dejavnikov, začenši s statičnimi zahtevami projekta in omejitvami gabaritov. Od debeline zidu pa je odvisna tudi toplotna izolacija.

Poleg nosilnih zidov pa hišo oblikujejo še notranji nenosilni zidovi. Le ti delijo prostore in delujejo kot zvočni izolator med njimi.

 

Medetažna stropna konstrukcija je še en izmed nosilnih konstrukcijskih elementov hiše, njena funkcija pa je deljenje posameznih etaž oz. nadstropij. Poleg nosilnosti opravlja tudi vlogo zvočne in toplotne izolacije.

Medetažna stropna konstrukcija je lahko armirana betonska plošča ali pa polmontažni stropni sistem iz prednapetih opečno-betonskih nosilcev in opečnih polnil ter tlačnega dela iz armiranobetonske plošče.